Czym jest kredyt dla firm?

Kredyt to szybkie finansowanie, pozwalające rozwijać skrzydła. Kredyt firmowy to wparcie dla przedsiębiorców, którzy pragną otworzyć lub rozwinąć swoją firmę. Bieżąca działalność firmy wiąże się z dużymi wydatkami, a do jej rozwoju niekiedy potrzebne jest dodatkowe finansowanie, aby pokryć koszty nowych urządzeń, otwarcia nowego lokalu lub zatrudnienia dodatkowych pracowników. Inwestycja w firmę jest bardzo ważna, dlatego banki przygotowują korzystne oferty dla przedsiębiorców z różnych branż, aby jak najlepiej dostosować kredyt firmowy do klienta.

Kredyt firmowy to produkt umożliwiający finansowanie bieżących wydatków firmowych, a także rozwój przedsiębiorstwa. Jest on dobrym rozwiązaniem, kiedy firma koniecznie potrzebuje zastrzyku gotówki i równocześnie kredytobiorca jest w stanie spłacać zobowiązanie przez dłuższy czas. Jak w przypadku kredytu gotówkowego dla osoby indywidualnej, istnieje możliwość wzięcia kredytu firmowego w postaci limitu w koncie czy karty kredytowej. Są to opcje dla osób, które często potrzebują dodatkowego finansowania i są w stanie w szybkim czasie spłacić zadłużenie.

Rozwój firmy niejednokrotnie wymaga ogromnych nakładów finansowych, przez co kredyt dla firm staje się niezbędną dźwignią wzrostu działalności. Uzyskanie wystarczających funduszy tradycyjną, bankową ścieżką nie jest natomiast łatwe, szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Nasi doradcy podejmują wszystkie możliwe kroki, by proces uzyskania kredytu firmowego okazał się komfortowy i bezproblemowy dla Klienta.

Cele kredytowania mogą być różne – uruchomienie własnego biznesu, nabycie nowych maszyn i sprzętu, wyposażenie siedziby, zakup niezbędnego oprogramowania, zarówno bieżące, jak i planowane wydatki, a także inwestycje. Banki oferują kilka różnych rodzajów kredytów. Najpopularniejsze z nich to kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz kredyty konsolidacyjne. Pomagamy w uzyskaniu każdego z wyżej wymienionych typów kredytów firmowych, zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla spółek.

 

 

Jakie są rodzaje kredytu firmowego?

Można wyróżnić trzy rodzaje kredytów dla firm – kredyt gotówkowy, inwestycyjny oraz obrotowy. Pierwszy z nich pomaga utrzymać płynność finansową firmy i nie ma konieczności określania celu przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Kolejna pozycja to kredyt inwestycyjny, czyli taki, dzięki któremu można rozwinąć przedsiębiorstwo. Środki uzyskane dzięki temu finansowaniu można przeznaczyć na powiększenie majątku firmy, czyli zakup nowych sprzętów, maszyn, zatrudnienie większej ilości pracowników oraz na modernizację miejsca ich pracy. Warto zaznaczyć, że niekiedy kredyt inwestycyjny może być zaciągnięty jedynie przy udziale wkładu własnego. Ostatnia opcja to kredyt obrotowy, finansujący bieżącą działalność firmy, a oznacza to, że może być użyty do pokrycia kosztów nowych towarów i materiałów. Stanowi on idealne rozwiązanie dla firm stale rozwijających się.

 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to kolejne rozwiązanie dla firm. Jako przedsiębiorca możesz przeznaczyć tego rodzaju kredyt na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem bieżącej działalności firmy. Oznacza to, że uzyskane środki pokryją np. zakup towaru, wynagrodzenia pracowników, zobowiązania wobec ZUS i US, czy też materiały wykorzystane w produkcji. Wysokość kredytu zależy od obrotów Twojej firmy.

Kredyt obrotowy to świadczenie przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy. Jako przykład można wskazać wynagrodzenie pracowników oraz koszty administracyjne. Z reguły przedsiębiorcy posiłkują się tym rodzajem świadczenia w celu zabezpieczenia płynności finansowej, bowiem duża część posiadanych funduszy jest „zamrożona“ w należnościach od dłużników. Specyfika tego rodzaju kredytów polega również na tym, że świadczenia te mają charakter krótkoterminowy (mniej niż rok) i nie posiadają harmonogramów spłaty.

 

Kredyt inwestycyjny

Kolejną formą kredytu dla firmy jest kredyt inwestycyjny. Środki uzyskane w ramach tego świadczenia przeznaczane są na szeroko rozumiany rozwój firmy i realizację przedsięwzięć. Banki, udzielając tego typu kredytów, przeprowadzają tak zwaną analizę ekonomiczno-finansową, której celem jest określenie, czy dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia oraz czy nie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem. Nasi Klienci nie muszą się tym jednak martwić. Podpowiemy, w jaki sposób dopełnić wszystkich wymaganych formalności.

Nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo kredytowe w zakresie pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla firm. Kredyt inwestycyjny może posłużyć do zrealizowania wielu przedsięwzięć związanych z prowadzeniem własnego biznesu, m.in. do rozbudowy parku maszynowego, czy też zakupu niezbędnych urządzeń lub nowej nieruchomości. Przedsiębiorca może wykorzystać go również na modernizację majątku trwałego oraz spłatę zobowiązań takich jak inny kredyt inwestycyjny czy leasing. Nasi doradcy bez problemu znajdą rozwiązanie dopasowane do potrzeb Klienta.

 

Jakie są koszty kredytu firmowego?

Każdy kredyt posiada dodatkowe koszty, z którymi trzeba się liczyć, biorąc pod uwagę korzystanie z finansowania w banku. W przypadku kredytu firmowego nie jest inaczej – oprocentowanie, marża czy prowizja to niektóre z czynników wpływających na koszt kredytu. W niektórych bankach obligatoryjnie do kredytu trzeba dokupić ubezpieczenie lub pakiet, który stanowi zabezpieczenie instytucji w razie, gdyby kredyt firmowy nie był spłacany. Podpisując umowę warto też sprawdzić, czy bank nie pobiera dodatkowej prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty całego kredytu.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania kredytu firmowego?

Na rynku finansowym istnieje wiele banków, a każdy z nich prezentuje swoim biznesowym klientom inną ofertę. Wymogi formalne konieczne do uzyskania finansowania dla firmy są jednak do siebie zbliżone w każdej z instytucji. Podstawowym dokumentem jest przede wszystkim dowód osobisty właściciela firmy lub współwłaściciela spółki. W tym drugim przypadku niekiedy konieczne jest przedstawienie umowy, z której wynika stanowisko klienta oraz wymagany jest również podpis innych właścicieli spółki. Kolejnymi ważnymi dokumentami są dokumenty dochodowe firmy, zależne od formy prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa.

 

W jakim banku zaciągnąć kredyt firmowy?

Właściciele mniejszych i większych firm mogą wybierać z ofert wielu banków, jednak warto na to poświęcić nieco więcej czasu. Decyzja o zaciągnięciu kredytu dla firmy powinna być przemyślana i warto kierować się tym, na co konkretnie ma zostać przeznaczone dodatkowe finansowanie.