Kredyt firmowy

Kredyt to szybkie finansowanie, pozwalające rozwijać skrzydła. Kredyt firmowy to wparcie dla przedsiębiorców, którzy pragną otworzyć lub rozwinąć swoją firmę. Bieżąca działalność firmy wiąże się z dużymi wydatkami, a do jej rozwoju niekiedy potrzebne jest dodatkowe finansowanie, aby pokryć koszty nowych urządzeń, otwarcia nowego lokalu lub zatrudnienia dodatkowych pracowników. Inwestycja w firmę jest bardzo ważna, dlatego banki przygotowują korzystne oferty dla przedsiębiorców z różnych branż, aby jak najlepiej dostosować kredyt firmowy do klienta.

Co to jest kredyt firmowy?

Kredyt firmowy to produkt umożliwiający finansowanie bieżących wydatków firmowych, a także rozwój przedsiębiorstwa. Jest on dobrym rozwiązaniem, kiedy firma koniecznie potrzebuje zastrzyku gotówki i równocześnie kredytobiorca jest w stanie spłacać zobowiązanie przez dłuższy czas. Jak w przypadku kredytu gotówkowego dla osoby indywidualnej, istnieje możliwość wzięcia kredytu firmowego w postaci limitu w koncie czy karty kredytowej. Są to opcje dla osób, które często potrzebują dodatkowego finansowania i są w stanie w szybkim czasie spłacić zadłużenie.

Jakie są rodzaje kredytu firmowego?

Można wyróżnić trzy rodzaje kredytów dla firm – kredyt gotówkowy, inwestycyjny oraz obrotowy. Pierwszy z nich pomaga utrzymać płynność finansową firmy i nie ma konieczności określania celu przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Kolejna pozycja to kredyt inwestycyjny, czyli taki, dzięki któremu można rozwinąć przedsiębiorstwo. Środki uzyskane dzięki temu finansowaniu można przeznaczyć na powiększenie majątku firmy, czyli zakup nowych sprzętów, maszyn, zatrudnienie większej ilości pracowników oraz na modernizację miejsca ich pracy. Warto zaznaczyć, że niekiedy kredyt inwestycyjny może być zaciągnięty jedynie przy udziale wkładu własnego. Ostatnia opcja to kredyt obrotowy, finansujący bieżącą działalność firmy, a oznacza to, że może być użyty do pokrycia kosztów nowych towarów i materiałów. Stanowi on idealne rozwiązanie dla firm stale rozwijających się.

Jakie są koszty kredytu firmowego?

Każdy kredyt posiada dodatkowe koszty, z którymi trzeba się liczyć, biorąc pod uwagę korzystanie z finansowania w banku. W przypadku kredytu firmowego nie jest inaczej – oprocentowanie, marża czy prowizja to niektóre z czynników wpływających na koszt kredytu. W niektórych bankach obligatoryjnie do kredytu trzeba dokupić ubezpieczenie lub pakiet, który stanowi zabezpieczenie instytucji w razie, gdyby kredyt firmowy nie był spłacany. Podpisując umowę warto też sprawdzić, czy bank nie pobiera dodatkowej prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty całego kredytu.

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania kredytu firmowego?

Na rynku finansowym istnieje wiele banków, a każdy z nich prezentuje swoim biznesowym klientom inną ofertę. Wymogi formalne konieczne do uzyskania finansowania dla firmy są jednak do siebie zbliżone w każdej z instytucji. Podstawowym dokumentem jest przede wszystkim dowód osobisty właściciela firmy lub współwłaściciela spółki. W tym drugim przypadku niekiedy konieczne jest przedstawienie umowy, z której wynika stanowisko klienta oraz wymagany jest również podpis innych właścicieli spółki. Kolejnymi ważnymi dokumentami są dokumenty dochodowe firmy, zależne od formy prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa.

W jakim banku zaciągnąć kredyt firmowy?

Właściciele mniejszych i większych firm mogą wybierać z ofert wielu banków, jednak warto na to poświęcić nieco więcej czasu. Decyzja o zaciągnięciu kredytu dla firmy powinna być przemyślana i warto kierować się tym, na co konkretnie ma zostać przeznaczone dodatkowe finansowanie. Wybór ten może być ułatwiony, dzięki korzystaniu z internetowych porównywarek produktów finansowych dla firm, a także przeanalizowaniu rankingów dostępnych w Internecie.