Co to jest leasing?

Leasing to wygodna forma finansowania inwestycji. Cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a jej stała wysokość pozwala długookresowo planować wydatki.

Leasing jest formą finansowania, a klienci mogą wybierać między dwoma opcjami – leasingiem operacyjnym i zwrotnym.

Przy wyborze leasingu operacyjnego klient ma możliwość wykupu przedmiotu za określoną kwotę po upływie okresu umowy, jednak nie ma takiej konieczności.
Druga opcja pozwala leasingobiorcy kupienie przedmioty na raty od leasingodawcy i użytkowania go na zasadach umowy leasingowej.

Z leasingu mogą korzystać również osoby prywatne – wtedy mówimy o leasingu konsumenckim. Leasingodawca kupuje przedmiot leasingu i użycza go klientowi w zamian za określoną w umowie ratę.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania leasingu?

Każda forma finansowania wymaga od klienta dostarczenie odpowiednich dokumentów. Tak samo jest w przypadku starania się o leasing.

W przypadku osoby prywatnej wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o zarobkach i potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej. Natomiast w przypadku leasingów firmowych potrzebne są nieco bardziej szczegółowe dokumenty i informacje. Firma leasingowa oczekuje wtedy zaświadczenia o przychodach i kosztach z danego roku, informacji o zadłużeniu i majątku firmy. Leasingodawca sprawdza również wiarygodność firmy poprzez weryfikację historii kredytowej przedsiębiorstwa.

 

Zalety leasingu

 • leasing samochodów dla firm już od 1. dnia prowadzenia działalności gospodarczej
 • maksymalny okres finansowania wraz z wiekiem przedmiotu leasingu to 10 lat, natomiast okres finansowania to maksymalnie 84 miesiące
 • uproszczone procedury – do zawarcia umowy wystarczą jedynie wypełniony wniosek leasingowy i dokumenty rejestrowe firmy
 • leasing wszelkich środków trwałych z wpłatami od 5%, a w wypadku pojazdów od 0%.
 • bogata oferta atrakcyjnych ubezpieczeń

 

Co możesz zyskać?

 • minimalną wpłatę własną
 • ratę leasingową dostosowaną do Twoich możliwości finansowych
 • szybką i prostą procedurę
 • naszą pomoc na każdym etapie

 

Co to jest leasing finansowy?

 • umowa zostaje zawarta na czas oznaczony
 • nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania umowy
 • rata leasingowa składa się z dwóch części – części kapitałowej stanowiącej spłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącej wynagrodzenie Leasingodawcy
 • suma rat leasingowych odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu
 • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Leasingobiorca
 • kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej