Często nie  zastanawiamy się nad tym, co stanie się z nami czy naszą rodziną, kiedy ciężko zachorujemy czy ulegniemy nagłemu wypadkowi, w wyniku którego stracimy zdrowie, a nawet życie.

Ubezpieczenia osobowe, to polisy zabezpieczające życie, tzw. dożycie i zdrowie człowieka.

 

Dotyczą one:

  • śmierci osoby ubezpieczonej
  • dożycia przez osobę ubezpieczoną określonego wieku
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci)

 

Co warto o nich wiedzieć?

  • ubezpieczenie na zdrowie i życie w podstawowej wersji oznacza wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu uposażonego
  • ochronę możemy rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia, np. utraty źródła utrzymania bądź poważnego zachorowania
  • pomożemy Ci BEZPŁATNIE dobrać zakres i sumę ubezpieczenia odpowiednio do Twoich potrzeb

 

Ubezpieczenie na życie zapewni bezpieczeństwo finansowe rodzinie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Dzięki polisie na życie, pozostawieni bliscy otrzymają świadczenia, które pozwolą im zachować dawny standard życia.

Ubezpieczenie na dożycie to polisa zabezpieczająca spokojną przyszłość po dożyciu do określonego z góry wieku. Nadejście wieku emerytalnego i zakończenie aktywności zawodowej zabezpieczone są wypłatą jednorazowego lub regularnie płaconego przez ubezpieczyciela świadczenia finansowego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania, jeśli w wyniku zdarzenia losowego, ubezpieczony zostanie dotknięty kalectwem, niedołęstwem lub poważną chorobą. Ubezpieczyciel pokryje koszty koniecznych operacji, rehabilitacji lub długotrwałego leczenia.

W zależności od zakresu ochrony, możesz zabezpieczyć się przed wieloma nieprzyjemnymi zdarzeniami: konsekwencjami ciężkiego wypadku, choroby, utraty pracy, braku możliwości spłaty kredytu. W przypadku, gdy Ciebie zabrakło – pomoc zostanie przekazana Twoim bliskim. To jedno z podstawowych rozwiązań, pozwalających zadbać o przyszłość swoją i swojej rodziny. Ubezpieczenie na zdrowie i życie wymagane jest także przez wiele instytucji finansowych, przykładowo przy kredycie hipotecznym.

 

Ubezpieczenia na życie

Klasyczne ubezpieczenie na życie to głównie polisa ochronna, zapewniająca bezpieczeństwo finansowe rodzinie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dzięki niemu pozostawieni bliscy otrzymają świadczenia, które pozwolą im zachować dawny poziom życia.

Ubezpieczenie na życie może jednak pełnić dodatkową funkcję – inwestycyjną. Za jego pomocą, możemy gromadzić i pomnażać oszczędności, zabezpieczając sobie środki, np. na dodatkowe wsparcie przyszłych świadczeń emerytalnych. Taka polisa zwana jest oszczędnościowym ubezpieczeniem na życie.

Nasze pieniądze pochodzące z regularnie wpłacanych składek, są w przypadku tego rodzaju polisy inwestowane na rynku, najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Oczywiście funkcja inwestycyjna ubezpieczenia na życie jest jej opcjonalnym, dodatkowym atutem.

Każda polisa na życie ze swej zasady jest zabezpieczeniem przyszłość Twojej rodziny i osób będących pod Twoją opieką, na wypadek śmierci lub wypadku losowego, który spowodowałby Twoją niezdolność do dalszej aktywności zawodowej.