Leasing

Planujesz zakup nowego samochodu? Nie wiesz, jaki sposób finansowania jest w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem? Taka inwestycja to duży wydatek, dlatego warto skorzystać z leasingu, kredytu samochodowego lub długoterminowego wynajmu samochodu. Czym różnią się od siebie te trzy pozycje?

Co to jest leasing?

Leasing jest formą finansowania, a klienci mogą wybierać między dwoma opcjami – leasingiem operacyjnym i zwrotnym.
Przy wyborze leasingu operacyjnego klient ma możliwość wykupu przedmiotu za określoną kwotę po upływie okresu umowy, jednak nie ma takiej konieczności.
Druga opcja pozwala leasingobiorcy kupienie przedmioty na raty od leasingodawcy i użytkowania go na zasadach umowy leasingowej.
Z leasingu mogą korzystać również osoby prywatne – wtedy mówimy o leasingu konsumenckim. Leasingodawca kupuje przedmiot leasingu i użycza go klientowi w zamian za określoną w umowie ratę.

Czym są raty leasingowe?

W skład raty leasingowej wchodzi rata kapitałowa i odsetkowa, a dodatkowym kosztem może być opłata wstępna i końcowa, czyli ewentualny wykup leasingowanego przedmiotu. Opłata końcowa to zazwyczaj symboliczna kwota – 1% wartości samochodu lub 1 złoty.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania leasingu?

Każda forma finansowania wymaga od klienta dostarczenie odpowiednich dokumentów. Tak samo jest w przypadku starania się o leasing.

W przypadku osoby prywatnej wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o zarobkach i potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej. Natomiast w przypadku leasingów firmowych potrzebne są nieco bardziej szczegółowe dokumenty i informacje. Firma leasingowa oczekuje wtedy zaświadczenia o przychodach i kosztach z danego roku, informacji o zadłużeniu i majątku firmy. Leasingodawca sprawdza również wiarygodność firmy poprzez weryfikację historii kredytowej przedsiębiorstwa.

Kredyt samochodowy - Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu, który udzielany jest w celu sfinansowania zakupu konkretnego przedmiotu.
Nazwa kredytu jasno wskazuje, że klient może nabyć samochód, jednak oprócz tego można zakupić także inne pojazdy – maszyny budowlane, motocykle, skutery, przyczepy, traktory czy kampery.
W skrócie można powiedzieć, że kredyt samochodowy udzielany jest na nowy lub używany pojazd, który posiada ważny dowód rejestracyjny.

Jakie są rodzaje kredytów samochodowych?

W kredycie samochodowym można wyróżnić trzy jego rodzaje – standardowy, jednoratowy i balonowy.
Standardowy kredyt polega na co miesięcznej spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, aż do końca trwania umowy i nie wymaga wpłaty środków własnych.
Kolejną opcją jest kredyt jednoratowy. Na samym początku kredytobiorca wpłaca część wymaganych środków, a resztę kwoty oddaje po upływie czasu określonego w umowie.
Ostatnim rodzajem kredytu samochodowego jest kredyt balonowy. Klient spłaca regularnie niskie raty, stanowiące przykładowo 70% wartości pojazdu, a ostatnia jednorazowa wpłata w tym przypadku wynosi 30%.

Który kredyt jest lepszy na zakup pojazdu – samochodowy czy gotówkowy?

Zarówno kredyt gotówkowy, jak i samochodowy może być przeznaczony na zakup pojazdu.
Udzielając kredytu samochodowego, banki zabezpieczają się w wieloraki sposób w razie, gdyby klient przestał spłacać raty, dzięki czemu finansowanie staje się automatycznie tańsze i bardziej korzystne, niż kredyt gotówkowy.
Najczęstsze zabezpieczenia to cesja z polisy AC, przywłaszczenie na zabezpieczenie czy zastaw rejestrowy.

Długoterminowy wynajem samochodu

Długoterminowy wynajem to najbardziej nowoczesny sposób na szybkie pozyskanie samochodu zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych. Jest to forma dzierżawy, pozwalająca na korzystanie z pojazdu przez określony umową czas w zamian za co miesięczną, stałą opłatę.
Sposób ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają wystarczająco dużo środków finansowych na zakup nowego auta lub nie mogą zaciągnąć kredytu w tym celu.
W umowie zawieranej między najemcą a wynajmującym określone są wszystkie szczegóły wynajmu. Można w niej znaleźć między inny szacowany przebieg pojazdu w czasie trwania umowy, okres wynajmu, wysokość raty oraz profity dla najemcy.

Jakie są plusy korzystania z długoterminowego wynajmu?

Klient decydując się na tę formę dzierżawy, nabywa samochód bez konieczności wkładu własnego, a co za tym idzie nie jest narażony na duży, jednorazowy wydatek.
Jeśli jednak obie strony zdecydują się na wpłatę wstępną, jest ona dopasowana do możliwości i wymagań klienta. Im wyższa jest rata wstępna, tym niższe będą miesięczne raty, co jest korzystnym rozwiązaniem dla osoby wynajmującej.
Po zakończeniu okresu wynajmu określonego w umowie, klient nie ma obowiązku wykupienia samochodu. Może podpisać nową umowę i cieszyć się innym samochodem.

Co miesięczne raty zawierają w sobie opłaty, w tym ubezpieczenie auta – OC, AC i Assistance, a dodatkowo klient nie ponosi kosztów związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych pojazdu.